Många olika teman inspirerar

Varje möte med studiecirkeln har hållits på ett tema, detta har väckt inspiration och har varit ett uppskattat upplägg då det ger ny kunskap på ett specifikt ämne vilket i sin tur väckt frågor och idéer för deltagarna …

Hydroponisk odling och Bokashi

Tack vare dessa sammankomster berättar en av våra deltagare att de börjat utforska andra sätt att odla på, ”bland annat hydroponi och bokashi ”Jag har börjat odla med hydroponi och bokashi tack vare det jag lärt mig här”. …

Odlingscirkeln har fått mig att fördjupa min kunskap kring odling på ett nytt sätt

En av deltagarna i odlings cirkeln berättar om hur ny kunskap kring jordens egenskaper och olika sätt att bereda den på väckt ett intresse för fördjupning kring odling. ”Jag har odlat ganska länge på min odlingslott, men använt …

Naturpromenaderna i Botaniska har varit fantastiska!

Naturpromenaderna med Kennert i Botaniska trädgården har varit ett uppskattat event i odlingscirkeln. ”Kennert som leder promenaderna överraskar alltid med något, det kan vara fröer eller stockar vi odlat svamp i. Han har en ofantlig kunskap och är …

Vad kan man göra på vinterhalvåret?

Vi han intervjuat en av cirkeldeltagarna kring studiecirkeln och odling, bl.a. bad vi dem berätta lite om vad de brukar göra under vinterhalvåret när det inte går att odla utomhus. ”Man kan odla hemma i köket, men då …

Årsrapport 2021

Läs årsrapporten för 2021 Bläddra i vår årsrapport från 2021.

Anmälan till Naturpromenad

Botaniska trädgården, Gröna rehab

Projektbeskrivning

Attention Göteborgs nya projekt, ”Odla hela Livet” är ett 3- årigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet vänder sig till äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är bosatta i Göteborgstrakten och som gått i pension och är …

Naturpromenaden, 23 september

Det var en regnig torsdag som den mycket kompetenta trädgårdspedagogen Kennert Danielsson i Botaniska trädgården mötte upp för en första naturpromenad för deltagare i projekt Odla hela livet. Det var en jättetrevlig, intressant och fin promenad genom både …