Kommande Naturpromenader i Botaniska trädgården, Göteborg

Naturpromenaderna genomförs i Botaniska trädgården, Göteborg och med trädgårdspedagogen Kennert Danielsson som guide.

Event Date Time
Naturpromenad. TEMA: Sen höstskörd/spara ta tillvara/lagring 13/10 15:30

Anmäl dig till höstens studiecirkel med Odla hela livet

Vill du delta i vår studiecirkel i höst? Höstens studiecirkel startar med naturpromenad 13/10 i Botaniska som tillfälle 1 och inspirationsstart. Därefter måndagar kl. 16:00 – 17.30

8 tillfällen totalt.

Studiecirkel, hösten 2022

Senaste nyheterna

Studiecirkel

Projektet Odla hela Livet har kommit halvvägs i studiecirkeln. Det är 11 deltagare med blandad bakgrund som tar del av ett brett studiematerial som har utformats inom projektet och som ger en god grund för eget odlande och …

Projektet "Odla hela Livet"

Odla hela Livet är ett 3- årig Arvsfondsprojekt som drivs av Attention Göteborg och med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Läs mer om projektet här

Projektledare, Egil Aasgaard

Telefontider

Mon: 13.00 - 15.00

Tues: 13.00 - 15.00

Wed: 09.00 - 16.00

Thur: 13.00 - 15.00

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

416 55 Göteborg

Göteborg,