Höstens studiecirkel

Startar 11 september. Allégården i Göteborg.

Senaste nyheterna i podcastform

Det här är inspelade intervjuer med deltagare i projektets studiecirkel.

Det är också en kort textberättelse till varje ljudklipp.

Projektet "Odla hela Livet"

Odla hela Livet är ett 3- årig Arvsfondsprojekt som drivs av Attention Göteborg och med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Läs mer om projektet här

Projektledare, Egil Aasgaard

Telefontider

Mon: 13.00 - 15.00

Tues: 13.00 - 15.00

Wed: 09.00 - 16.00

Thur: 13.00 - 15.00

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

416 55 Göteborg

Göteborg,