Hydroponisk odling och Bokashi

Tack vare dessa sammankomster berättar en av våra deltagare att de börjat utforska andra sätt att odla på, ”bland annat hydroponi och bokashi ”Jag har börjat odla med hydroponi och bokashi tack vare det jag lärt mig här”.

Hydroponisk odling innebär att du har en jordlös odling, istället för att odla med jord odlar du med vatten och näring. Du får en stor skörd på liten yta och du slipper jord i inomhus samtidigt som det är enkelt.

Bokashi är en metod för att kompostera köksavfall. Matavfallet packas i en hink med lock, tillsammans med ett strö som är preparerat med särskilda mikroorganismer. På detta sätt kan du återanvända ditt matavfall och göra näringsrik jord till din odling.

”Jag har investerat i lite annan ny utrustning också som jag kan använda till för-odling, bland annat en värmematta och belysning så nu i vår drar jag igång med det!” hen fortsätter ”Sen är det så trevligt att ses över fika, vi pratar om lite allt möjligt men såklart blir det mest odling.”

Lyssna på intervjun nedan: