Om projektet

Projektbeskrivning
Projektet startade med stöd från Allmänna Arvsfonden och är ett 3- års projekt.

Målgrupp:

Projektet vänder sig till personer, 50+ med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som är bosatta i Göteborgstrakten och som är intresserade av att lära sig hur man kan odla året runt hemma, på sin balkong, i sin trädgård eller på gemensamma odlingsytor.

Syfte:

Ambitionen är att kunna erbjuda målgruppen meningsfulla aktiviteter i syfte att stärka gruppens psykiska hälsa med hjälp av gemensamma odlingsaktiviteter och naturpromenader.

Ett pedagogiskt studiecirkel- och handledningsmaterial med konkreta tips och råd ska produceras under projekttiden.

De ur målgruppen som vill och är intresserade av odling kommer att erbjudas utbildning till cirkelledare och handledare.

De medverkande kommer också att få ökade kunskaper i hållbarhet och om Agenda 2030.

Efter projekttiden kommer de som vill att kunna arbeta med information och uppsökande verksamhet
för att sprida projektets idéer.