Vad kan man göra på vinterhalvåret?

Vi han intervjuat en av cirkeldeltagarna kring studiecirkeln och odling, bl.a. bad vi dem berätta lite om vad de brukar göra under vinterhalvåret när det inte går att odla utomhus. ”Man kan odla hemma i köket, men då …