Odla tillsammans

Nu startar Attention Göteborg en odling vid FUB-Huset. Aktiviteten är en fortsättning av föreningens Arvsfondsprojekt, Odla hela livet. Nu söker vi nya deltagare som önskar delta i slutprocessen tillsammans med befintliga deltagare samt i fortsättningen av projektidén. Poänget är att projektidén skall leva vidare som en egen aktivitet inom föreningen.

Vi kommer anlägga odlings- och uteplatser i direkt anknytning till fastigheten.

Som deltagare får du möjligheten att tillsammans med andra, odla och ta del av kunskap och erfarenhet samt ingå i ett socialt sammanhang med samtal, umgänge och fika.

Vill du vara med i en gemenskap där odling och socialt umgänge är centralt så kan detta vara något för dig.

Projektet har 50 + som målgrupp.

Den fortsatta aktiviteten är öppen för medlemmar, alla åldrar i Attention Göteborg.

”Odla tillsammans” blir en verksamhet inom Attention Göteborg. Verksamheten vill pågå i och runt FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, Göteborg.

Vill du delta i ”Odla tillsammans” Kontakta oss:

kontakt@attentiongbg  – 031-131900

Samtal med deltagare

Det här är inspelade intervjuer med deltagare i projektets studiecirkel.

Det är också en kort textberättelse till varje ljudklipp.

Projektet "Odla hela Livet"

Odla hela Livet är ett 3- årig Arvsfondsprojekt som drivs av Attention Göteborg och med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Läs mer om projektet här

Projektledare, Egil Aasgaard

Telefontider

Mon: 13.00 - 15.00

Tues: 13.00 - 15.00

Wed: 09.00 - 16.00

Thur: 13.00 - 15.00

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

416 55 Göteborg

Göteborg,