Naturpromenader i Botaniska Trädgården, Göteborg

Naturpromenaderna leds av trädgårdspedagogen, Kennert Danielsson.

Nya datum presenteras in om kort.

Naturpromenader i Botaniska trädgården, Göteborg

Naturpromenaderna genomförs i Botaniska trädgården, Göteborg och med trädgårdspedagogen Kennert Danielsson som guide.

Deltagare i projektet

Önskar du att medverka i projektet? Du kan delta i studiecirklar och vara representant i referensgrupp och på så sätt vara delaktig i att utveckla projektet.

Projektet "Odla hela Livet"

Odla hela Livet är ett 3- årig Arvsfondsprojekt som drivs av Attention Göteborg och med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Läs mer om projektet här

Projektledare, Egil Aasgaard

Telefontider

Mon: 13.00 - 15.00

Tues: 13.00 - 15.00

Wed: 09.00 - 16.00

Thur: 13.00 - 15.00

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

416 55 Göteborg

Göteborg,

Projektets Podcast

Ta del av information och uppdateringar som rör projektets utveckling!