Bli deltagare i projektet

Attention Göteborgs ”Odla hela Livet” är ett 3-årigt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Målgrupp: Äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är bosatta i Göteborgstrakten och som gått i pension och är intresserade av att lära sig hur man kan odla året runt hemma, på sin balkong, i sin trädgård eller på gemensamma odlingsytor.

Mål: Att kunna erbjuda målgruppen meningsfulla aktiviteter i syfte att stärka individens psykiska hälsa med hjälp av gemensamma odlingsaktiviteter och naturpromenader.

Som medverkande kommer du att erbjudas utbildning till cirkelledare och handledare.

Har du frågor kring deltagandet, kontakta projektledare Egil Aasgaard, telefon 031-13 19 00